Technika

Ohraňovací lis HOL – 40 NC/2000

Ponúkame Vám presné ohýbanie plechov, výrobu plechových profilov na NC hydraulickom ohraňovacom lise HOL 40.

Ohýbacia dĺžka - 2000 mm
Maximálna hrúbka ohýbania – 6 mm

Je určený na ohýbanie pásov a tabúľ plechu. Lis je možné vybaviť prídavnými lištami alebo zariadeniami, ktoré umožnia ohýbanie niekoľkých súčiastok súčasne, prípadne prelisovanie či vystrihovanie. Riadiaca jednotka UNITRONICS VISION V280 zabezpečuje nastavenie potrebných údajov i nastavenie zadného dorazu.

bodova zvaracka2Bodová zváračka TECNA

Bodové zváranie vytvára pevné spojenia vďaka vysokému tlaku na relatívne malej ploche a vysokým energiám vo forme elektrického prúdu. Najdôležitejšími parametrami pri bodovom zváraní sú:

  • Prúd
  • Odpor
  • Teplo
  • Tlak

Obe zváracie elektródy tlačia konštrukčné diely pri bodovom zváraní smerom k sebe. Následne sa zapne zvárací prúd. Kontaktný odpor vedie k termoelektrickému zohriatiu: Vznikne tavenina.

Potom sa elektrický prúd vypne. Kvapalný materiál stvrdne a vznikne pevné spojenie. Pri ochladzovaní taveniny je nutné udržiavať tlak, aby sa zabránilo tvorbe pórov.

hydraulicke nozniceHydraulické tabuľové nožnice HACO HSLX 3006

S novým ovládaním SC90 sa automaticky nastaví uhol sklonu a medzera pílového listu zadaním typu materiálu a hrúbky rezaného plechu.

Posuvný doraz poháňaný servomotorom na guľôčkovej skrutke v kombinácii s ovládaním SC90 umožňuje operátorovi naprogramovať rôzne cieľové polohy pre niekoľko rezov na jeden hárok a strihať listy bez potreby dotknutia sa ovládania obsluhy

Strižná dĺžka - 3000 mm
Maximálna hrúbka strižného plechu
- oceľ 6 mm
- nerez 3 mm

Vrstvové pridržiavače na modeloch HSLX gilotíny sú hydraulické riadené. Prídržné zariadenia používajú samostatný hydraulický okruh so samostatným čerpadlom. Pre správne nastavenie tlaku sa používa spínač aktivovaný tlakom.

Kontaktujte nás
sme Vám k dispozícii

Prostredníctvom mailu, telefonicky alebo pomocou kontaktného formuláru